Despre program

Proiectul "Facilitarea accesului pe piața muncii prin stagii de internship pentru studenți" este un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (cofinanţat din Fondul Social European programul Investește în Oameni), Axa prioritară: 2 – "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", domeniul major de intervenţie: 2.1. – "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă".

Proiectul este implementat în Cluj Napoca, de către Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice Administrative, Secția Științe Politice în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Fundația Danis.

Proiectul se adresează studenților secției de Științe Politice din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și studenților din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca înscriși la programele de licență și masterat.

Obiectivul general al proiectului este acela de a pregăti studenții pentru tranziția spre piața muncii prin facilitarea accesului studenților la programe de practică în organizații locale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. dobândirea unor competențe și abilități specifice pentru intrarea pe piața muncii a unui număr de 300 de studenți clujeni prin participarea la stagii de practică

2. formarea unor abilități specifice de lucru cu studenții pentru 30 de tutori, reprezentanți ai organizațiilor partenere de practică

3. completarea ofertei educaționale a universităților clujene la oferta pieței de muncă locale, prin oferirea oportunității de participare la stagii de practică

4. crearea unor parteneriate între instituțiile de învățământ clujene și organizații locale

Astfel, dorim să îmbogățim oferta educațională prin completarea aptitudinilor teoretice ale studenților cu cele practice dobândite în urma implicării în programe de internship/ practică profesională. Prin dezvoltarea acestor abilități, precum și prin crearea de parteneriate între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri, se va îmbunătăți substanțial inserția grupului țintă pe piața muncii.

Parteneriatele realizate în urma acestui program vor duce la construirea unor relații pe termen lung între universități și mediul de afaceri, instituții publice, organizații nonguvernamentale locale.

Pe termen scurt, participarea la stagii de practică profesională înseamnă dobândirea unor abilități și competențe specifice, oportunitatea punerii în practică a unor idei învățate în școală, lărgirea rețelei de contacte pe plan profesional, orientare în alegerea unei profesii potrivite, o experiență valoroasă de adăugat la CV și ca urmare o șansă mai mare la angajare.

Pe termen lung, creșterea nivelului de pregătire profesională a studenților înseamnă o investiție în forța de muncă, care constituie un factor important de creștere economică.

ȘTIRI

Prima sesiune de recrutări pentru studenți are loc în luna martie 2011.

Pentru aplicații, urmați secțiunea Aplică online din meniul principal.